back to top
6.000.000 /đêm
📍 Sơn Tây - Hà Nội
3+1p cộng đồng 8 (extrabed) 19 (max 25)

GEN VILLA – SƠN TÂY HÀ NỘI

9.000.000 /đêm
📍 Tam Đảo, Vĩnh Phúc
4 5 (3 đệm phụ) 10NL+6TE (Max 20)

U VILLA – TAM ĐẢO GOLF

5.000.000 /đêm
📍 Ba Vì, Hà Nội
4(2dorm +2double) 10(3 đệm phụ) 18 (max 24)

LOTUS VILLAS 18 – BA VÌ

4.000.000 /đêm
📍 Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
3 5 10 (max 15)

VILION VILLA – SÓC SƠN

3.900.000 /đêm
📍 Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
4 + 1 cộng đồng 10 15 (max 25)

VILLA RIVERSIDE R2 – SÓC SƠN

5.000.000 /đêm
📍 Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
5+1P cộng đồng 5 (10 đệm) 15 (max 25)

THE HILL VILLA – Sóc Sơn

6.000.000 /đêm
📍 Sơn Tây - Hà Nội
3+1p cộng đồng 8 (extrabed) 19 (max 25)

GEN VILLA – SƠN TÂY HÀ NỘI

9.000.000 /đêm
📍 Tam Đảo, Vĩnh Phúc
4 5 (3 đệm phụ) 10NL+6TE (Max 20)

U VILLA – TAM ĐẢO GOLF

700.000 /đêm
📍 Ba Vì, Hà Nội
5.500.000 /đêm
📍 Ba Vì, Hà Nội
5 11(3 đệm phụ) 22 (max 26)

LOTUS VILLA 22- BA VÌ

5.000.000 /đêm
📍 Ba Vì, Hà Nội
4(2dorm +2double) 10(3 đệm phụ) 18 (max 24)

LOTUS VILLAS 18 – BA VÌ

4.000.000 /đêm
📍 Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
3 5 10 (max 15)

VILION VILLA – SÓC SƠN

Xem thêm
0902592666
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0902592666